చిరస్మరణీయుడు చిలుకూరి నారాయణరావు-1

చిరస్మరణీయుడు చిలుకూరి నారాయణరావు రాయలసీమ నామకరణంతో సీమ ఆత్మగౌరవం నిలిపిన చిలుకూరి వారు..   నేడు రాయలసీమ అని ఆత్మగౌరవంతో మాట్లాడుతున్నాము అంటే అది చిలుకూరి నారాయరావు గారి చలువే అని చెప్పక తప్పదు 129 సంవత్సరాలు దత్తమండళాలని అవమానకరంగా పిలుచుకునే ప్రాంతానికి రాయలసీమ అని గౌరవప్రదంగా పిలుచుకునే నామకరణం చేసింది చిలుకూరి వారే. 1890 సెప్టెంబర్ 10 , 26 తేదీల్లో వారి జన్మదినం ( వారి జన్మదినం పై కొంత గందరగోళం ఉన్నది ) […]

ఘనచరిత్ర మన రాయలసీమ -1

ఘనచరిత్ర మన రాయలసీమ.   రాయలసీమ ప్రాంతం ఆదినుంచి అనాదకాదు. 1800 సంవత్సరం ముందు, తర్వాత నైజాం ఆదీనంలోకి వెల్లిన తర్వాతనే నాటి నిజాం,ఆంగ్లేయుల పాలన, పాలేగాళ్ల వ్యవస్ద తోనే రాయలసీమ కరువు సీమగా మారింది. అంతకు ముందు విజయనగర రాజుల కాలంలో రతనాలసీమగా విరాజిల్లింది. తమ అవసరాల కోసం నిజాం సీమ ప్రజల అబిమతంతో సంబందం లేకుండా ఆంగ్లేయులకు వదిలిపెట్టినారు. అలా సీడెడ్ ప్రాంతంగా, దత్తమండలాలుగా పిలవబడ్డ సీమకు రాయలసీమ అని నామకరణం జరిగిన రోజు […]

కొండారెడ్డి బురుజు

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem the industry’s standard dummy text ever since the when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type spe has been the industry’s standard dummy text